Samfundet De Nio

”För en saklig och lekfull poetisk blandkonst, full av samtal mellan tider och texter”

Läs mer

arrow_down

Verk i urval

Övergångar, uppskov (dikter, 1979)
Otid (dikter, 1985)
Nådens oordning (avhandling om Lars Ahlin, 1988)
Olunn (dikter, 1989)
Lunnebok (dikter, 1991)
Idegransöarna (dikter, 1994)
Ärans hospital: valfrändskaper, tolkningar, essäer, småstycken, anmälningar (1999)
Senecaprogrammet (dikter, 2004)
Svallets natt, lyckans berså: om Tegnérefterföljarnas frestelser och förvillelser (essä, 2007)
Lyckans berså: essäer och annat (2008)
Olunn, Lunnebok, Idegransöarna (samlad pocketutgåva, 2008)
Lomonosovryggen (dikter, 2009)
Var slutar texten?: tre essäer, ett brev, sex nedslag i 1800-talet (2011)
Tapeshavet (2017)

Samfundets prisbelöningar utdelas enligt stadgarna för ”att främja den svenska skönlitteraturen genom prisbelöning av från trycket utgivna skönlitterära alster” (§ 1), med avsikt att ”giva ett erkännande åt förtjänta författare” (§ 2)

Läs mer

arrow_down

Samfundet de Nios priser och pristagare

STORA PRISET

2017

400.000 kronor till Agneta Pleijel
”För hennes mångåriga och engagerade insatser som berättare, dramatiker och kritiker.”

2016

300.000 kronor till Carola Hansson
”För hennes på en gång originella och i europeisk tradition förankrade berättarkonst, som med psykologisk klokhet och litterärt mästerskap ställer de eviga frågorna om människans villkor.”

2015

300.000 kronor till Sara Stridsberg
”För ett författarskap präglat av drömsk klarhet, intensiv närvarokänsla och inlevelse med de utsatta.”

2014

300.000 kronor till Kjell Westö
”För ett episkt författarskap av stor bredd och hög intensitet, i vilket ett tragiskt förflutet ger en grundton åt ett svårtytt nu”

LOTTEN VON KRÆMERS PRIS

Essäpris 2017 200.000 kronor till Görel Cavalli-Björkman 2016 150.000 kronor till Kristoffer Leandoer 2015 150.000 kronor vardera till Håkan Håkansson och Lena Kåreland 2014 150.000 kronor vardera till Ingeborg Nordin Hennel och Åsa Moberg

John Landquists pris

För framhållande av en särskilt förtjänt essäist, idéhistoriker eller kritiker 2017 200.000 kronor till Gunnar Wetterberg 2016 150.000 kronor till Nils Uddenberg 2015 150.000 kronor vardera till Lars Kleberg och Arne Melberg 2014 150.000 kronor vardera till Hans Henrik Brummer och Carl-Johan Malmberg

KARL VENNBERGS PRIS

Till en ung diktare 2018 150.000 kronor till Rolf Aggestam 2017 150.000 kronor till Henrika Ringbom 2016 100.000 kronor till Lasse Söderberg 2015 100.000 kronor till Bengt Ohlsson

DE NIOS VINTERPRIS

2018 100.000 kronor vardera till Lotta Olsson och Jenny Tunedal. 2017 100.000 kronor vardera till Catharina Gripenberg, Kerstin Norborg och Elisabeth Rynell 2016 75.000 kronor vardera till Jonas Brun, Helena Granström och Aino Trosell 2015 75.000 kronor vardera till Peter Cornell, Anna-Karin Palm och Jerker Virdborg 2014 75.000 kronor till Johannes Anyuru

Stina Aronssons PRIS

2018 150.000 kronor till Lars Jakobson. 2017 150.000 kronor till Åke Smedberg 2016 100.000 kronor till Per Odensten 2015 100.000 kronor till Kerstin Strandberg 2014 100.000 kronor till Björn Ranelid

Särskilt PRIS

2018 125.000 kronor till Björner Torsson, 100.000 kronor till Line Ekdahl och Eric Fylkeson 2017 125.000 kronor till Claes Andersson, 200.000 kronor till Lotta Lotass, 100.000 kronor vardera till Clemens Altgård och Anders Hallengren 2016 50.000 kronor till Johan Beck-Friis, 100.000 kronor till Maria Küchen, 50.000 kronor till Pia-Kristina Garde 2015 75.000 kronor till Lars Ahlbom, 100.000 kronor till Björn Berglund 2014 150.000 kronor till Eva Ström, 150.000 kronor vardera till Magnus Hedlund och Bodil Malmsten, 100.000 kronor till Jonas Modig

Översättarpriset

2018 100.000 kronor till Lena Fries-Gedin och John-Henri Holmberg 2014 100.000 kronor till Aimée Delblanc

Anders och Veronica Öhmans PRIS

2014 100.000 kronor till Camilla Lundberg

Julpriser

2018 50.000 kronor till Tatjana Brandt, Lina Hagelbäck, Alexander Mahmoud, Helene Rådberg, Burcu Sahin och David Väyrynen 2017 50.000 kronor vardera till Celia B. Dackenberg, Klaus Fischer, Marit Furn, Agnes Lidbeck, Aleksander Motturi, Malin Nord, Isabelle Ståhl och Måns Wadensjö 2016 30 000 kronor vardera till Sara Beischer, Olivia Bergdahl, Mikael Berglund, Elis Burrau, Jonas Gren, Eija Hetekivi Olsson och Thom Lundberg 2015 30.000 kronor vardera till Mattias Alkberg, Rolf Almström, Görgen Antonsson, Augustin Erba, Tove Folkesson, Agnes Gerner, Johan Heltne, Elise Karlsson, Lina Sjöberg, Stina Stoor. 2014 30 000 kronor vardera till Therese Bohman, Carl-Michael Edenborg, Lotta Lundberg, Hanna Nordenhök, Jayne Svenungsson och Per-Eric Söder

Här finns en lista över samtliga pristagare sedan Samfundet grundades.