Samfundet De Nio

Verk

Biografier

 • Skrivaredans. Birger Sjöbergs liv och diktning (1999)
 • Kärlek är. C.J.L. Almqvists författarliv 1793–1833 (2007)
 • Rosor, törnen. C.J.L. Almqvists författarliv 1833–1840 (2008)
 • Frihetens rena sak. C.J.L. Almqvists författarliv 1841–1866 (2009)
 • Den nya dagen gryr. Karin Boyes författarliv (2017)
 • Att skriva liv. Från en litterär biografikers praktik (Albert Bonniers förlags julbok 2018) (2018)
 • Min egen elds kurir. Harry Martinsons författarliv (2023)

Essäer

 • Gurun och grottmannen och andra litteratursociologiska studier (1996)
 • Den sista boken (2001)
 • Tänkta världar (samlingsvolym, 2004)
 • Ner med allt? Essäer om protestlitteraturen och demokratin, cirka 1965-1975 (2014)

Bokmarknad

 • Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska och litteratursociologiska studier i C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840 (1987)
 • Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887-1943 I–II (1993)
 • Författare och förläggare och andra litteratursociologiska studier (1994)
 • The Literary Web: Literature and Publishing in the Age of Digital Production – A Study in the Sociology of Literature (2000)
 • Spektrum – den svenska drömmen. Tidskrift och förlag i 1930-talets kultur (2011)
 • Bland litteraturens förenade nationer. Kring svenska PEN-klubbens historia (2013)

Antologier, samlingsverk

 • Svensk arbetarlitteratur (tillsammans med Lars Furuland, 2006)
 • Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle (red., 2012)
 • Svensk litteratur som världslitteratur (red., 2012)
 • Böckernas tid. Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943 (red., 2018)
 • Litteraturvetenskap I–II (tillsammans med Sigrid Schottenius Cullhed & Andreas Hedberg) (red. 2020)

Tidigare innehavare av denna stol   Alla Ledamöter