Litterär salong den 6 mars

27 februari 2024

Samfundet De Nio inbjuder till litterär salong med Magnus Florin och Ingrid Elam i De Nios lokaler på Villagatan 14, Stockholm, onsdagen den 6 mars 2024 kl 19.00–21.00:

”En fantasi på viss verklighetsgrund”.

Kritikern och litteraturforskaren Ingrid Elam kommer att samtala med författaren och dramaturgen Magnus Florin om hans författarskap och särskilt den senaste romanen Descartes dotter (2023). Skådespelaren Maria Salomaa medverkar som uppläsare av valda partier. Samtalet inleds av Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio.

Välkomna till Villagatan 14! Dörrarna öppnar 18.30, samtalet tar sin början kl 19 och beräknas inklusive avslutande frågor från publiken hålla på en timme. Därefter mingel med ost och vin.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast måndag den 4 mars till Jonas Ellerström, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se