Samfundet De Nio

Samfundet de Nio grundades 1913 och har sedan dess haft framstående personer inom den svenska litteraturen som ledamöter.

Läs mer

arrow_down

Stol nr 1

Innehas sedan 2019 av Anna Williams
f. 1957, professor. Flyttad från stol nr 6.

Inge Jonsson (1928–2020)

Professor, ordförande 1986–2019). Flyttad från stol nr 5.

Astrid Lindgren (1907-2002)

Författare, ordförande 1973-86. Flyttad från stol nr 8, flyttad till stol nr 4.

Olle Holmberg (1893-1974)

Professor, ordförande 1962-73. Flyttad från stol nr 7.

Eva Andén (1886-1970)

Advokat, ordförande 1949-62. Flyttad från stol nr 4.

Viktor Almquist (1860-1951)

Överdirektör och författare. Ordförande 1913-49.

Stol nr 2

Innehas sedan 1994 av Nina Burton
f. 1946, fil. dr., författare

Birgitta Trotzig (1929-2012)

Författare, 1967-93 (avgått 1993)

Eva Andén

1962-67 (flyttad från stol nr 1, avgått 1967)

Elisabeth Tykesson (1906-1962)

Fil. dr., litteraturhistoriker, 1956-62

Stina Aronson (1892-1956)

Författare, 1949-55 (utträdde 1955)

Elin Wägner (1882-1949)

Författare, 1937-49

Sigrid Leijonhufvud (1862-1937)

Historiker, författare, 1918-37

Selma Lagerlöf (1858-1940)

Författare, 1913-18 (utträtt 1918, återinvald 1926 till stol nr 4)

Stol nr 3

Innehas sedan 2017 av Jonas Ellerström
f. 1958, Författare, översättare, förläggare

Anders R Öhman

Advokat, 1962-2017

Hjalmar Gullberg (1898-1961)

Skald, 1937-61

Karl Wåhlin (1861-1937)

Fil.dr., utgivare av tidskriften Ord och Bild, 1913-37

Stol nr 4

Innehas sedan 2022 av Marie Lundquist

Kerstin Ekman f. 1933

1993–2022 (tidigare 1978–85 på samma stol, återinvald 1993, avgått 2022)

Astrid Lindgren (1907-2002)

1986-93 (flyttad från stol nr 1, avgått 1993)

Kerstin Ekman f. 1933

Författare, 1978-85 (avgått 1985, återinvald 1993 till stol nr 4, avgått 2021)

Elsa Björkman-Goldschmidt (1888-1982)

Författare, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1958-1960, 1950-78 (avgått 1978)

Eva Andén

1940-49 (flyttad 1949 till stol nr 1)

Selma Lagerlöf (1858-1940)

1926-40 (återinvald, se stol nr 2)

Ellen Key (1849-1926)

Författare, 1913-26

Stol nr 5

Innehas sedan 1993 av Gunnar Harding
f. 1940, författare, 2003–2008 redaktör för De Nios Litterära Kalender.

Anders Olsson f. 1949

Docent, 1986-93 (avgått 1993)

Inge Jonsson

Professor, litteraturhistoriker, 1976-86 (flyttad till stol nr 1)

Algot Werin (1892-1975)

Professor, litteraturhistoriker, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1961-1969, 1950-75

Martin Lamm (1880-1950)

Professor, litteraturhistoriker, 1926-50

Erik Hedén (1875-1925)

Fil. dr., litteraturkritiker, 1913-25

Stol nr 6

Innehas sedan 2021 av Sara Stridsberg
f. 1972, författare och dramatiker

Anna Williams f. 1957

Professor, 2015–2019 (flyttad till stol nr 1)

Agneta Pleijel f. 1940

Författare, 1988-2015 (avgått 2015)

Gunnel Vallquist (1918–2016)

Författare, 1973-88 (avgått 1988)

Margit Abenius (1899-1970)

Fil. dr., litteraturhistoriker, 1949-69 (utträdde 1969)

Irja Browallius (1901-1968)

Författare, 1941-49 (utträdde 1949)

Karin Boye (1900-1941)

Författare, 1931-41

Kerstin Hård af Segerstad (1873-1955)

Fil. dr., 1913-30 (utträdde 1930)

Stol nr 7

Innehas sedan 1995 av Niklas Rådström
f. 1953, författare, professor

Karl Vennberg (1910-1995)

Författare, 1962-95

Olle Holmberg

1936-62 (flyttad till stol nr 1)

 

Albert Nilsson (1878-1936)

Professor, litteraturhistoriker, 1924-36

Göran Björkman (1860-1923)

Förste aktuarie, översättare, Samfundets sekreterare, 1913-1923

Stol nr 8

Innehas sedan 1999 av Madeleine Gustafsson
f. 1937, författare, kulturskribent

Ulla Isaksson (1916-2000)

Författare, 1973-99 (utträdde 1999)

Astrid Lindgren (1907-2002)

1963-73 (flyttad till stol nr 1)

 

 

Sara Lidman (1923-2004)

Författare, 1955-63 (avgått 1963)

Marika Stiernstedt (1875-1954)

Författare, 1918-54

Anna Maria Roos (1862-1938)

Författare, 1913-18 (utträdde 1918)

Stol nr 9

Innehas sedan 1995 av Johan Svedjedal
f. 1956, professor, litteraturkritiker

Knut Ahnlund (1923-2012)

professor, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1971-1983, 1969-95 (avgått 1995)

John Landquist (1881-1974)

professor, litteraturhistoriker, 1913-69 (utträdde 1969)