Litterär salong den 3 april

19 mars 2024

Samfundet De Nio inbjuder till litterär salong med Ulrika Nielsen och Fredrik Hertzberg i De Nios lokaler på Villagatan 14, Stockholm, onsdagen den 3 april 2024 kl 19.00–21.00. Rubriken är

Litterär kvalitet – vad är det?

och under den kommer kritikern och litteraturforskaren Fredrik Hertzberg att samtala med författaren och essäisten Ulrika Nielsen om vad som kan sägas utgöra kvalitet i litterära sammanhang, och om vad som idag anses vara  kvalitativt. Samtalet utgår från Nielsens och Hertzbergs i höstas utgivna, uppmärksammade pamfletter Vad är litteratur och vad ska man ha den till? respektive ”Farväl kvalitet. Farväl konst”.  Diskussionen leds av Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio.

Välkomna till Villagatan 14! Dörrarna öppnar 18.30, samtalet tar sin början kl 19 och beräknas inklusive avslutande frågor från publiken hålla på en timme. Därefter mingel med ost och vin.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast måndag den 1 april till Jonas Ellerström, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se