Samfundet De Nio

Samfundet De Nio började i januari 2018  att en gång i månaden hålla programkvällar, ledda av Jonas Ellerström. En eller flera personer har bjudits in att samtala om konst och litteratur under avspända förhållanden.

Läs mer

arrow_down