Samfundet De Nio

Verk

Egna böcker

 • Skribent i Svensk-Amerika. Jakob Bonggren, journalist och poet (1991)
 • Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under
  1900-talet (1997)
 • Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när Sverige blev modernt. Ivar Lo-Johansson,
  Agnes von Krusenstjerna, Vilhelm Moberg, Moa Martinson (2002)
 • Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning (2013)
 • Diktarhjärtat. Lotten von Kraemers litteraturliv (2022)

Textutgåvor

 • Och jag vet att jag är genial. Agnes von Krusenstjernas brev 1903–1940 (2016)

Antologier

 • Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, red.
  Eva Heggestad & Anna Williams (2004)
 • Tänd eld! Essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap, red. Jenny Björklund &
  Anna Williams (2008)
 • Vidare med Vilhelm Moberg. Åtta forskare om hans författarskap, red. Ingrid Nettervik & Anna Williams (2009)
 • Fält i förvandling. Litteraurvetenskaplig genusforskning, red. Eva Heggestad, Anna
  Williams & Ann Öhrberg (2013)
 • The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers. An Anthology, red. Margaretha
  Fahlgren & Anna Williams (2017)
 • Mamma hursomhelst. Berättelser om moderskap, red. Margaretha Fahlgren & Anna Williams (2018)
 • Arbetarförfattaren. Litteratur och liv, red. Margareta Fahlgren, Per-Olof Mattsson & Anna Williams (2020)

Tidigare innehavare av denna stol   Alla Ledamöter