Samfundet De Nio

I Lotten von Kræmers donation ingick södra delen av den parvilla – den enda i Stockholms innerstad som är bevarad – på Villagatan 14.

Läs mer

arrow_down