Samfundet De Nio

Petra Söderlund är docent i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet, och hennes forskning har främst gällt bokmarknadshistoria, svensk romantik och textkritisk teori och praktik.

Förutom som intendent vid Samfundet De Nio arbetar hon även som huvudredaktör vid Svenska Vitterhetssamfundet.

 

 

 

I Lotten von Kræmers donation ingick södra delen av den parvilla – den enda i Stockholms innerstad som är bevarad – på Villagatan 14.

Läs mer

arrow_down

Samfundets de Nios hem

HUSET DATERADES TILL 1876 och hade låtit byggas av C.A Beer. Sonen John flyttade in 1877 men bodde där med sin familj i endast ett år, innan han av ekonomiska skäl måste sälja det. Lotten von Kræmer köpte det, flyttade dit 1879 och bodde där till sin död 1912. Lotten bebodde bottenvåningen och övriga våningar hyrdes ut, ofta till författare.

Parvillan har tre våningar och en källarvåning. Samfundet De Nio har numera sina lokaler i bottenvåningen och i ett källarrum där programkvällar, från januari 2018, ordnas en gång i månaden.