Samfundet De Nio

Verk

 • Vissa sidor och ovissa (red.) (1979)
 • Mellan eld och skugga. Studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström (1984)
 • Bakom den gröna dörren (dikter) (1987)
 • Den hundrade poeten. Tendenser i fem decenniers poesi (1988)
 • Alkemins blå eld. Modern arabisk poesi (tills. m. Saleh Oweini) (1991)
 • Resans syster, poesin. En lyrisk karta på elva språk (1994)
 • Det splittrade alfabetet. Tankar om tecken och tystnad mellan naturvetenskap, teknik och poesi (1998)
 • De röda minustalen (dikter) (2000)
 • Reflexer (red.) (2000)
 • Det som muser viskat. Sju frågor och hundra svar om skapande och kreativitet (2002)
 • Den nya kvinnostaden. Pionjärer och glömda kvinnor under tvåtusen år (2005)
 • Ett svar i 24 skärvor (dikter) (2008)
 • Flodernas bok. Ett äventyr genom livet, tiden och tre europeiska flöden (2012)
 • Gutenberggalaxens nova. En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution (2016)
 • Livets tunna väggar (2020)
 • Variationer på imperfekt (dikter) (2022)

Tidigare innehavare av denna stol   Alla Ledamöter