Stol nr 6
Anna Williams

Professor
Ledamot av Samfundet De Nio sedan 2015.
Född 1957. Bosatt i Uppsala.

Anna Williams  
  Läs mer om Agneta Pleijel i pdf-format Läs mer om Anna Williams
(263 kb)
 
 

Mina företrädare på stol nummer 6 har skapat en vacker och viktig litteratur- och kulturhistoria. Den börjar med Kerstin Hård af Segerstad (1913–1930) som tog en kandidatexamen i Uppsala redan 1896, blev filosofie doktor tio år senare och verkade i skrift och tal för kvinnlig rösträtt.
     Hon efterträddes av Karin Boye (1931–1941), poet, prosaist och kritiker som glödde under trettiotalet i verk som Astarte, Merit vaknar, Kris och För trädets skull. Irja Browallius var ledamot 1941–1949; en produktiv och läst författare som skrev om passionen och arbetet i sina trettiotalsromaner Synden på Skruke och Elida från gårdar. Efter henne kom Margit Abenius (1949–1969), inflytelserik kritiker i Bonniers Litterära Magasin och litteraturforskare som skrev om Karin Boye i den klassiska studien Drabbad av renhet.
     Abenius efterträddes av författaren och översättaren Gunnel Vallquist (1973-1988) som präglat svenskt litterärt liv med sina teologiska arbeten samt varit en framstående förmedlare av fransk litteratur genom sina översättningar av Marguerite Yourcenar, Simone Weil och Marcel Proust.
     Gunnel Vallquist följdes av en av våra viktigaste samtidsförfattare och dramatiker, Agneta Pleijel (1988-2015). Hon har varit ordförande i Svenska PEN och verksam i Bibelkommissionen; i hennes rika författarskap återfinns nyskapande verk som dramat Kollontaj; diktsamlingarna Änglar, Dvärgar och Ögon ur en dröm; romanerna Vindspejare, En vinter i Stockholm, Drottningens chirurg; och Spådomen. En flickas memoarer.
     Att få efterträda denna rad av framstående kvinnor är ett privilegium.

Läs mer om Anna Williams på Uppsala universitets webbplats