Stol nr 3
Jonas Ellerström

Författare, översättare, förläggare
Ledamot av Samfundet De Nio från 2017
Född 1958
Bosatt i Stockholm

Jonas Ellerström. Foto: Elisabeth Mansén

 

 

 

 

 

 

  Läs mer om Anders R Öhman i pdf-format Läs mer om Jonas Ellerström
(101 kb)

Foto: Elisabeth Mansén

 

 

På stol nr 3 har tidigare bara suttit tre personer: min företrädare Anders R Öhman, som i mer än 40 år var samfundets sekreterare och med stor framgång dess skattmästare. De uppgifterna ärver jag inte; kanske bäst så.

Förste innehavare av stolen var Karl Wåhlin, som grundade den ännu lika vitala tidskriften Ord & Bild. Han efterträddes av poeten och översättaren Hjalmar Gullberg, vars hemlöshet i världen jag känner igen.

Till Samfundet De Nio kommer jag med mina erfarenheter som bokförläggare och tidskriftsredaktör, som litteratur- och konstkritiker och kulturskribent i allmänhet. Men främst som författare och översättare, de delar av min verksamhet som upptar mig allt mer och där poesin och essäistiken är de viktigaste genrerna. Och naturligtvis kommer jag till De Nio och dess verksamhet som det jag nästan hela mitt liv varit: som bokläsare.

Jonas Ellerström. Foto: Ingemar Breithel
Foto: Ingemar Breithel