Samfundet De Nios pristagare i pdf-format

Samtliga pristagare sorterade efter pris

Samtliga pristagare sorterade efter namn

 

 

 

Samfundets priser

Stora priset * Lotten von Kræmers pris (essäpris) * John Landquists pris (för framhållande av en särskilt förtjänt essäist/ idéhistoriker/kritiker) * De Nios Lyrikpris * De Nios Vinterpris * Karl Vennbergs pris (till en ung diktare) * Stina Aronsons pris * De Nios Astrid Lindgren-pris * Anders och Veronica Öhmans pris * Översättarpriset

Vid decembersammanträdet varje år delas dessutom ut ett antal mindre priser.


2018

Stora priset

400.000 kronor till Gunnar D. Hansson

"För en saklig och lekfull poetisk blandkonst, full av samtal mellan tider och texter."

Stina Aronssons pris

150.000 kronor till Lars Jakobson.

Karl Vennbergs pris

150.000 kronor till Rolf Aggestam.

De Nios Vinterpris

100.000 kronor vardera till Lotta Olsson och Jenny Tunedal.

Särskilt pris

125.000 kronor till Björner Torsson

 

2017

Stora Priset
400.000 kronor till Agneta Pleijel

"För hennes mångåriga och engagerade insatser som berättare, dramatiker och kritiker."

Lotten von Kræmers pris
200.000 kronor till Görel Cavalli-Björkman
John Landquists pris
200.000 kronor till Gunnar Wetterberg
Stina Aronssons pris

150.000 kronor till Åke Smedberg
Karl Vennbergs pris
150.000 kronor till Henrika Ringbom
De Nios Vinterpris

100.000 kronor vardera till Catharina Gripenberg, Kerstin Norborg och Elisabeth Rynell
Särskilt pris
125.000 kronor till Claes Andersson
200.000 kronor till Lotta Lotass
100.000 kronor vardera till Clemens Altgård och Anders Hallengren
Julpriser
50.000 kronor vardera till Celia B. Dackenberg, Klaus Fischer, Marit Furn, Agnes Lidbeck, Aleksander Motturi, Malin Nord, Isabelle Ståhl och Måns Wadensjö

2016

Stora priset
300.000 kronor till Carola Hansson

"För hennes på en gång originella och i europeisk tradition förankrade berättarkonst, som med psykologisk klokhet och litterärt mästerskap ställer de eviga frågorna om människans villkor.”

Lotten von Kræmers pris
150.000 kronor till Kristoffer Leandoer
John Landquists pris
150.000 kronor till Nils Uddenberg
Stina Aronssons pris

100.000 kronor till Per Odensten
Karl Vennbergs pris
100.000 kronor till Lasse Söderberg
De Nios Vinterpris

75.000 kronor vardera till Jonas Brun, Helena Granström och Aino Trosell
Särskilt pris
50.000 kronor till Johan Beck-Friis
100.000 kronor till Maria Küchen
50.000 kronor till Pia-Kristina Garde
Julpris
30 000 kronor vardera till Sara Beischer, Olivia Bergdahl, Mikael Berglund, Elis Burrau, Jonas Gren, Eija Hetekivi Olsson och Thom Lundberg


2015

Stora priset
300.000 kronor till Sara Stridsberg

"För ett författarskap präglat av drömsk klarhet, intensiv närvarokänsla och inlevelse med de utsatta.”

Lotten von Kræmers pris
150.000 kronor vardera till Håkan Håkansson och Lena Kåreland.
John Landquists pris
150.000 kronor vardera till Lars Kleberg och Arne Melberg.
De Nios Vinterpris

75.000 kronor vardera till Peter Cornell, Anna-Karin Palm och Jerker Virdborg
Karl Vennbergs pris
100.000 kronor till Bengt Ohlsson
Stina Aronsons pris
100.000 kronor till Kerstin Strandberg
Särskilt pris
75.000 kronor till Lars Ahlbom.
100.000 kronor till Björn Berglund.
Julpriser
30.000 kronor vardera till Mattias Alkberg, Rolf Almström, Görgen Antonsson, Augustin Erba, Tove Folkesson, Agnes Gerner, Johan Heltne, Elise Karlsson, Lina Sjöberg, Stina Stoor.


2014

Stora priset
300.000 kronor till Kjell Westö

"För ett episkt författarskap av stor bredd och hög intensitet, i vilket ett tragiskt förflutet ger en grundton åt ett svårtytt nu"

Lotten von Kræmers pris
150.000 kronor vardera till Ingeborg Nordin Hennel och Åsa Moberg
John Landquists pris
150.000 kronor vardera till Hans Henrik Brummer och Carl-Johan Malmberg
Anders och Veronica Öhmans pris
100.000 kronor till Camilla Lundberg
De Nios Vinterpris

75.000 kronor till Johannes Anyuru
Stina Aronsons pris
100.000 kronor till Björn Ranelid
Översättarpriset
100.000 kronor till Aimée Delblanc
Särskilt pris
150.000 kronor till Eva Ström
150.000 kronor vardera till Magnus Hedlund och Bodil Malmsten
100.000 kronor till Jonas Modig
Julpris
30 000 kronor vardera till Therese Bohman, Carl-Michael Edenborg, Lotta Lundberg, Hanna Nordenhök, Jayne Svenungsson och Per-Eric Söder


2013

Stora priset:
300.000 kronor till Aris Fioretos

"För ett gränsöverskridande författarskap, präglat av
briljans, humor och värme.”

Lotten von Kræmers pris:
150.000 kronor till Anna Williams
John Landquists pris:
150.000 kronor till Martin Kylhammar
Anders och Veronica Öhmans pris:
100.000 kr till Åke Holmqvist

De Nios Vinterpris:
75.000 kronor vardera till Rose Lagercrantz och Vibeke Olsson
75.000 kronor till Blå tåget (25.000 kr vardera till Tore Berger, Leif Nylén och Torkel Rasmusson)


2012

Stora priset:
300.000 kr till Arne Johnsson

"För ett författarskap präglat av synskärpa och
nyansrikedom, där det vardagliga lyfts till stark
intensitet och närvarokänsla."

Lotten von Kræmers pris:
150.000 kronor till Ingrid Elam
John Landquists pris:
150.000 kronor till Fredrik Sjöberg
De Nios Vinterpris:
75.000 kronor vardera till Anna Hallberg och Björn Runeborg
Karl Vennbergs pris:
100.000 kronor till Malte Persson

Särskilt pris:
100.000 kr vardera till Jonas Ellerström och Maciej Zaremba
Översättarpris:
75.000 kr till Erik Andersson


2011

Stora priset:
300.000 kr till Kristina Lugn

"För ett levande och nervigt författarskap i en svensk
poetisk tradition av dramatisk vardaglighet, solidaritet
och självironi."

Lotten von Kræmers pris:
150.000 kr till Beata Arnborg
John Landquists pris:
150.000 kr vardera till Bengt Landgren och Henrik Berggren
De Nios Vinterpris:
75.000 kronor vardera till Magnus Dahlström, Magnus Florin, Oline Stig och Sara Stridsberg
Karl Vennbergs pris:
100.000 kr till Göran Greider
Stina Aronsons pris:

100.000 kr till Beate Grimsrud
Särskilt pris:
200.000 kr till Thure Stenström
200.000 kr till Stig Strömholm
100.000 kr vardera till Barbro Hedvall, Olle Granath och Leif Zern
50.000 kr till Augustin Mannerheim
50.000 kr till Per Arne Tjäder
30.000 kr vardera till Sören Bondeson, Pamela Jaskoviak och Amanda Svensson
Översättarpriser:
100.000 kr vardera till Lena E Heyman och Ulrika Wallenström


2010

Stora priset:
250.000 kr till Ingvar Björkeson

"för att han har förmedlat stora delar av det klassiska
kulturarvet på levande svenska"

Lotten von Kræmers pris:
125.000 kr till Peter Handberg
John Landquists pris:
125.000 kr till Lisbeth Larsson
125.000 kr till Ingemar Nilsson
De Nios Vinterpris:

75.000 kr vardera till Eva Adolfsson och Håkan Sandell
Karl Vennbergs pris:

100.000 kr till Lennart Hagerfors
Stina Aronsons pris:
100.000 kr till Elsie Johansson
Anders och Veronica Öhmans pris:
75.000 kr till Bengt-Emil Johnson
Särskilt pris:
100.000 kr till Jan-Henrik Swahn
100.000 kr till Jens Nordenhök
100.000 kr till Gunnar Wetterberg
100.000 kr till Eva Strömberg Krantz
50.000 kr till Bengt Kristensson-Uggla
Översättarpriser:
75.000 kronor vardera till Hans Björkegren och Ulrika Wallenström


2009

Stora priset:
250.000 kr till Steve Sem-Sandberg

"för en avancerad romankonst, präglad av intellektuell kringsyn, historisk närvarokänsla och inkännande människoskildring"

Lotten von Kræmers pris:
125.000 kr till Elisabeth Mansén
John Landquists pris:
125.000 kr till Ola Larsmo
De Nios Vinterpris:

50.000 kr vardera till Christine Falkenland och Ellen Mattson
Karl Vennbergs pris:

100.000 kr till Eva-Stina Byggmästar
Stina Aronsons pris:
100.000 kr till Lotta Lotass
Särskilt pris:
100.000 kr vardera till Ingrid Arvidsson och Per Agne Erkelius
75.000 kr vardera till Ola Sigurdsson och Maja Hagerman
Översättarpriser:
100.000 kr till Jan Stolpe
50.000 kr vardera till Kerstin Gustafsson och Staffan Skott
50.000 kr vardera till Hans Blomqvist, Karin Löfdahl, Meta Ottosson och Erik Ågren
Övriga priser:
25.000 kr vardera till Camilla Hammarström, Sven Olov Karlsson, John Swedenmark och Carolina Thorell


2008

Stora priset:
250.000 kr till Birgitta Lillpers

"för ett författarskap, där språket har ett rytmiskt flöde som aldrig sviktar och människornas värld växlar mellan försoningens dis och fotografiets skärpa"

Lotten von Kræmers pris:
125.000 kr till Carl-Göran Ekerwald
125.000 kr till Gunnar Fredriksson
John Landquists pris:
125.000 kr till Lars Gustafsson
125.000 kr till Gunnar D Hansson
De Nios Lyrikpris:
125.000 kr till Marie Lundquist
125.000 kr till Eva Runefelt
De Nios Vinterpris:
50.000 kr vardera till Kristoffer Leandoer, Cilla Naumann, Bengt Pohjanen och Carina Rydberg
Karl Vennbergs pris:
100.000 kr till Steve Sem-Sandberg
Stina Aronsons pris:
100.000 kr till Peter Kihlgård
Särskilt pris:
125.000 kr till Stig Larsson
100.000 kr till Christer Eriksson
50.000 kr till Ingmar Lemhagen


2007

Stora priset:
250.000 kr till Tua Forsström

"för ett lyriskt tilltal med skärpa mitt i sångbarheten och en förmåga att härbärgera starka känslor utan att banalisera"

Lotten von Kræmers pris:
125.000 kr till Carina Burman
125.000 kr till Carl-Henning Wijkmark
John Landquists pris:
125.000 kr till Bengt Jangfeldt
125.000 kr till Bengt af Klintberg
Karl Vennbergs pris:
100.000 kr till Marie Silkeberg
Stina Aronsons pris:
100.000 kr till Kjell Johansson
De Nios Astrid Lindgren-pris:
125.000 kr till Boel Westin
Särskilda priser:
100.000 kr till Stig Claesson
75.000 kr vardera till Ann Smith och Åke Lundqvist
Översättarpris:
75.000 kr till Carmen Cima
50.000 kr till Maria Ortman
50.000 kr till Martin Tegen


2006

Stora priset:
250.000 kr till Jacques Werup

"för ett musikantiskt författarskap med närhet både till
kontinental estrad och provinsiell bokskog"

Lotten von Kræmers pris:
125.000 kr till Cecilia Lindqvist
John Landquists pris:
125.000 kr till Anders Piltz
Vinterpriset:
40.000 kr vardera till Eva Mattsson och Olle Törnvall
Karl Vennbergs pris:
100.000 kr till Ernst Brunner
75.000 kr till Ulf Eriksson
Stina Aronsons pris:
75.000 kr till Carola Hansson-Boëthius
De Nios Astrid Lindgren-pris:
75.000 kr till Svenska Barnboksinstitutet
Anders och Veronica Öhmans pris:
75.000 kr till Ulf Linde
Särskilda priser:
75.000 kr till Inger Alfvén
75.000 kr vardera till Birgit Munkhammar, Gunnar Balgård, Anita Goldman och
Staffan Bergsten
50.000 kr vardera till Britt Edvall och Bo Grandien


2005

Stora Priset:
250.000 kr till Klas Östergren

"för ett mångsidigt författarskap, i vilket det till synes välbekanta
fyllts av det sällsammas lockelse"

Lotten von Kræmers pris:
125.000 kr till Sven-Eric Liedman
John Landquists pris:
125.000 kr till Lars Lönnroth
Vinterpriset:
40.000 kr vardera till Cecilia Davidsson, Anders Paulrud, Fredrik Sjöberg och Ulf Peter Hallberg
Karl Vennbergs pris:
50.000 kr till Magnus William-Olsson
Översättarpriser:
50.000 kr vardera till Maria Ekman, Camilla Frostell och Ervin Rosenberg
Ospecificerade priser:
50.000 kr vardera till Stig Strömholm och Merete Mazarella.


2004

Stora Priset:
200 000 kronor till Torgny Lindgren

"för hans originella berättarkonst, som med enastående språklig uttryckskraft gör det sagolika sannolikt och fyller det faktiska med fantasteri"

Lotten von Kræmers pris:
100 000 kronor till Ebba Witt-Brattström
John Landquists pris:
100 000 kronor till Göran Hägg
Vinterpriset:
40 000 kronor till Heidi von Born, Magnus Hedlund och Carl-Johan Malmberg
Karl Vennbergs pris:
50 000 kronor till Folke Isaksson
Stina Aronsons pris:
50 000 kronor till Ulla-Lena Lundberg
De Nios Astrid Lindgren-pris:
75 000 kronor till Barbro Lindgren
Anders och Veronica Öhmans pris:
50 000 kronor till Erik Wallrup
Särskilt pris:
30 000 kronor till Jöran Mjöberg


2003

Stora Priset:
200 000 kronor till Ann Jäderlund

"för en diktning präglad av en egenartad poesiens logik"

Lotten von Kræmers pris:
100 000 kronor till Sigrid Kahle
John Landquists pris:
100 000 kronor till Johan Asplund
Vinterpriset:
40.000 kronor till Gabriela Melinescu-Coeckelberghs och Thomas Tidholm
Särskilt pris:
40 000 kronor till Lars Ardelius


Stora Priset sedan 1989

1989 Katarina Frostenson, 50 000
1990 Tobias Berggren, 100 000
1990 Lars Gustafsson, 100 000
1991 Erik Beckman, 100 000
1992 Göran Tunström, 100 000
1993 Lennart Sjögren, 100 000
1994 P O Enquist, 150 000
1995 Bo Carpelan, 150 000
1996 Lars Andersson, 150 000
1997 Per Wästberg, 150 000
1998 P C Jersild, 200 000
1999 Sigrid Combüchen, 200 000
2000 Kjell Espmark, 200 000
2001 Tomas Tranströmer, 200 000
2002 Bruno K. Öijer, 200 000
2003 Ann Jäderlund, 200 000
2004 Torgny Lindgren, 200 000
2005 Klas Östergren, 250 000
2006 Jacques Werup, 250.000
2007 Tua Forsström, 250.000
2008 Birgitta Lillpers, 250.000
2009 Steve Sem-Sandberg, 250.000
2010 Ingvar Björkeson, 250.000
2011 Kristina Lugn, 300.000
2012 Arne Johansson, 300.000
2013 Aris Fioretos, 300.000