Samfundet De Nios ledamöter  
 
Foto: Lütfi Özkök
 
Samfundet De Nios Ledamöter
Stol nr 1 Inge Jonsson
Stol nr 2 Nina Burton
Stol nr 6 Anna Williams
Stol nr 3 Jonas Ellerström
Stol nr 7 Niklas Rådström
Stol nr 4 Kerstin Ekman
Stol nr 8 Madeleine Gustafsson
Stol nr 5 Gunnar Harding
Stol nr 9 Johan Svedjedal
Inge Jonsson - ordförande Anders R Öhman - skattmästare och sekreterare Gunnar Harding Madeleine Gustafsson Niklas Rådström Agneta Pleijel Johan Svedjedal Kerstin Ekman Nina Burton