Nya böcker

28 november 2018

I december 2018 ger Johan Svedjedal ut två böcker, *Att skriva liv. Från en litterär biografikers praktik* (Bonniers julbok 2018) och antologin *Böckernas tid. Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943* (med bidrag av Kristina Ahlinder, Gunnel Furuland, Leif Olsson, Jan-Erik Pettersson, Jerry Määttä, Erik Peurell, Ann Steiner, Johan Svedjedal, Petra Söderlund och Åsa Warnqvist).