Samfundet De Nio

Petra Söderlund är docent i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet, och hennes forskning har främst gällt bokmarknadshistoria, svensk romantik och textkritisk teori och praktik.

Förutom som intendent vid Samfundet De Nio arbetar hon även som huvudredaktör vid Svenska Vitterhetssamfundet.