Samfundet De Nio

Stol nr 2

Innehas sedan 1994 av Nina Burton
f. 1946, fil. dr., författare

Birgitta Trotzig (1929-2012)

Författare, 1967-93 (avgått 1993)

Eva Andén

1962-67 (flyttad från stol nr 1, avgått 1967)

Elisabeth Tykesson (1906-1962)

Fil. dr., litteraturhistoriker, 1956-62

Stina Aronson (1892-1956)

Författare, 1949-55 (utträdde 1955)

Elin Wägner (1882-1949)

Författare, 1937-49

Sigrid Leijonhufvud (1862-1937)

Historiker, författare, 1918-37

Selma Lagerlöf (1858-1940)

Författare, 1913-18 (utträtt 1918, återinvald 1926 till stol nr 4)