Samfundet De Nio

Stol nr 9

Innehas sedan 1995 av Johan Svedjedal
f. 1956, professor, litteraturkritiker

Knut Ahnlund (1923-2012)

professor, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1971-1983, 1969-95 (avgått 1995)

John Landquist (1881-1974)

professor, litteraturhistoriker, 1913-69 (utträdde 1969)