Stol nr 9
Johan Svedjedal

Professor
Ledamot av Samfundet De Nio
sedan 1995.
Född 1956. Bosatt i Uppsala.

Stol nr 9 - Johan Svedjedal  
     
 

Stol nr 9 har hittills haft tre innehavare. Den första var John Landquist (1881-1974), filosof, psykolog och litteraturhistoriker, medlem i Samfundet från starten 1913 ända till 1969. Han var litteraturkritiker i en rad tidningar, redigerade flera författares samlade verk (bl.a. August Strindbergs) och översatte Freuds Drömtydning till svenska. Bredvid hans akademiska insatser inom filosofi och psykologi finns flera litteraturhistoriska verk, bl.a. biografier över Erik Gustaf Geijer och Gustaf Fröding.

Knut Ahnlund (f. 1923), professor och litteraturhistoriker, efterträdde Landquist. Ur Ahnlunds stora produktion kan nämnas flera monografier om dansk litteratur, en bok om Isaac Bashevis Singers författarskap och en stor biografi över Sven Lidman. Han var också redaktör för Samfundets tidskrift Svensk Litteraturtidskrift (numera nedlagd) åren 1971 till 1983.

När Knut Ahnlund lämnade De Nio 1995 fick jag efterträda honom. Det skulle visa sig att inga sammanträden är lika roliga att gå till som dem i Samfundet.

Läs mer om Johan Svedjedal på Uppsala universitets webbplats.