Program den 13 maj: Vad vi talar om då vi talar om ansvar. Att skriva och översätta

7 maj 2024

Samtal mellan Balsam Karam, Jennifer Hayashida och Ann-Marie Tung Hermelin
Villagatan 14, Stockholm
Kl. 18–21 måndagen den 13 maj 2024

Vi avslutar vårens programserie på Villagatan 14 med ett samtal kring en helt grundläggande fråga: författarens ansvar. Den kan ges många infallsvinklar, kan problematiseras på skilda sätt och ge upphov till en mängd olika svar. Möjligen är inget av dem definitivt; frågan förblir ständigt aktuell och är det kanske extra mycket just nu.

Just för att kunna belysa ämnet ur skilda synvinklar har kvällens gästcurator Balsam Karam, romanförfattare och lärare vid Litterär gestaltning, bjudit in två personer med bred och djup erfarenhet: Ann-Marie Tung Hermelin (romanförfattare, essäist och lärare på Kungliga konsthögskolan och Konstfack) och Jennifer Hayashida (poet och
översättare, doktorand i konstnärlig forskning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet). Alla förutsättningar finns för ett givande samtal.

Dörrarna till Villagatan 14 öppnar 17.30, samtalet tar sin början kl. 18 och beräknas inklusive avslutande frågor från publiken hålla på en timme. Därefter mingel med ost och vin.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast fredag den 10 april till Jonas Ellerström, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se