Stol nr 2
Nina Burton


Författare, Fil dr.
Ledamot av Samfundet De Nio
sedan 1994
Född 1946. Bosatt i Stockholm.

Stol nr 2 - Nina Burton  
  Läs mer om Nina Burton i pdf-format Läs mer om Nina Burton
(257 kb)
 
 

På stol nr 2 ter sig världen lite vidare. Där har fyra författare gett litteraturen helt nya landskap: Selma Lagerlöf införde sitt Värmland, Elin Wägner sitt Småland, Stina Aronson sitt Norrland och Birgitta Trotzig ett kustland med glödande skuggor.

De forskare som suttit på stol nr 2 har för sin del sett litteraturen ur fågelperspektiv. Sigrid Leijonhufvud skrev om sexhundra författarinnor, och Elisabeth Tykesson om tusen års världslitteratur.

Ett mer verklighetsanknutet perspektiv hade Eva Andén; under fjorton år De Nios ordförande. Som Sveriges första kvinnliga advokat stred hon framgångsrikt för kvinnors rätt i nya äktenskapslagar.