Samfundet De Nio

Nya pristagare i februari

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

Stina Aronsons pris: 150 000 kr vardera till

Inger Edelfeldt
Magnus Florin

Karl Vennbergs pris: 150 000 kr vardera till

Petter Lindgren
Håkan Sandell

De Nios Vinterpris: 100 000 kr vardera till

Linda Boström Knausgård
Stefan Jonsson
Helga Krook
Lina Wolff

Översättarpris: 100 000 kr till

Malte Persson