Stora priset till Jan Stolpe

17 september 2020

Samfundet De Nios Stora pris 2020 går till översättaren Jan Stolpe

”för levande och lärda översättningar av litterära klassiker från tvåtusen år”

Prissumman är 400 000 kronor.

Jan Stolpe har översatt från franska, klassisk grekiska och flera andra språk. Hans översättargärning har omfattat författarskap som Montaigne, Voltaire, Camus, Aischylos, Sofokles och Euripides, liksom nutida författare som Åsne Seierstad.