Samtal om Klara Johanson och hennes dagböcker onsdag den 18 maj kl. 19–21

10 maj 2022

Klara Johanson, signaturen K.J., var en av de viktigaste kritikerna och essäisterna under första hälften av 1900-talet, och har till skillnad från de flesta av sina samtida behållit sin aktualitet. Hon har varit en viktig inspirationskälla för senare kritiker som Ruth Halldén, Torsten Ekbom, Madeleine Gustafsson och Annina Rabe – det går rent av att tala om en K.J.-tradition i modern svensk litteraturkritik. Nu utkommer hennes dagböcker i två band – det första alldeles färskt, det andra på gång till hösten – och visar vilken självklar förening mellan liv och litteratur, kritik och dagboksskrivande det fanns för K.J.

I ett samtal mellan Ingrid Svensson, handskriftschef emerita på Kungliga biblioteket och utgivare av Klara Johansons dagböcker, och författaren och ledamoten av Samfundet De Nio Madeleine Gustafsson, kommer K.J:s insats att belysas genom hennes dagböcker, dessa sällsynt levande och intellektuellt spänstiga dokument.

Genom sina djupa litterära kunskaper och inte minst genom sitt engagemang inom kvinnorörelsen stod K.J. nära De Nio, medverkade i dess publikation Vår Tid och fick motta dess Stora pris. Samfundets intendent Petra Söderlund har särskilt för kvällen plockat fram arkivmaterial kring K.J. och De Nio.

Samtalet leds av Jonas Ellerström.Tiden är kl 19 till kl 21, och platsen samfundets lokaler i huset Villagatan 14, strax norr om Humlegården. Efter samtalet bjuder Samfundet De Nio på ost och vin. Programmet inleds 19.15.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40. Anmälan om deltagande är bindande och görs per email till jonas(at)ellerstroms.se Sista dag för anmälan är den 16 maj.