Samtal om Karin Boye och hennes tid i Samfundet De Nio torsdag den 28 april kl 19–21

13 april 2022

Karin Boye debuterade för 100 år sedan med diktsamlingen Moln och har för generation efter generation av läsare förblivit en levande och aktuell författare. År 1930 invaldes hon i Samfundet De Nio som den dittills yngsta ledamoten, trettio år gammal. Från 1936 till sin död 1941 var hon skattmästare.

I ett samtal mellan Joha Svedjedal, sekreterare och nuvarande skattmästare i Samfundet De Nio, och Pia-Kristina Garde, som utgivit tre uppmärksammade fotoböcker om Karin Boye och ägnat henne decennier av hängiven forskning, kommer Boyes tid i De Nio och därigenom hennes sista decennium i livet att belysas. Det är spännande år som rymmer hela Boyes omfattande prosaproduktion, översättningen av T.S. Eliots Det öde landet och den sista romanen, framtidsskildringen Kallocain.

Samtalet leds av Jonas Ellerström. Tiden är kl 19 till kl 21, och platsen samfundets lokaler i huset Villagatan 14, strax norr om Humlegården. Samfundet De Nio bjuder på ost och vin. Efter inledande mingel börjar samtalet ca 19.30.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40. Anmälan om deltagande är bindande och görs per email till jonas(at)ellerstroms.se

Sista dag för anmälan är den 26 april.

Uppdatering 27 april: Evenemanget är nu fullbokat.