Samfundet De Nios monterprogram på Bokmässan (monter B 01:09)

1 september 2023

Torsdag 28/9

kl. 13.00 Johan Svedjedal, sekreterare i Samfundet De Nio, be­rättar om sin nyutkomna biografi över Harry Martinson
kl. 14.00 Elisabeth Mansén berättar om sin utgåva av Mary Wollstonecrafts Brev till min förläggare
kl. 15.00 Ingemar Lindahl berättar om sin nya roman På besök från evigheten, i vilken Carl Jonas Love Almqvist återuppstår

Fredag 29/9

kl. 10.00 Isabella Nilsson berättar om sin nya översättning av William Blakes långdikt ”Oskuldens spådomar”
kl. 11.00 Madeleine Gustafsson, ledamot i De Nio, berättar om sina i våras utkomna samlade dikter, En underlig plats
kl. 12.00 Birgitta Holm berättar om minne och skapande utifrån sin nyutkomna essäbok Mnemosyne
kl. 13.00 Magnus Grehn och Mikael Ekström presenterar och läser ur sina splitdiktsamlingar Gubbar med vagn I–II
kl. 15.00 Jesper Högström berättar om sin nya biografi över Gunnar Ekelöf, Minnet och rädslan
kl. 16.30 Beila Engelhardt Titelman berättar om sina översätt­ningar från jiddisch av 1920­talspoeten Anna Margolin

Lördag 30/9

kl. 11.00 Leif Jordansson talar om musik och livssammanhang utifrån sin nya bok När ett träd faller i skogen
kl. 12.00 Marie Lundquist, nyinvald ledamot i Samfundet De Nio, läser ur sin kommande diktsamling
kl. 14.00 Jennie Nell och Elisabeth Mansén berättar om Dixit, ett nytt urval ur brev och andra texter av Gustaf III
kl. 15.00 Gunnar Harding läser nya dikter och översättningar

Söndag 1/10

kl. 11.00 Elisabeth Mansén berättar om den tidiga modernist­författaren Hilda Doolittle och hennes essä ”Den visa Sapfo”
kl. 13.00 Jonas Ellerström, programansvarig i De Nio, berättar om den amerikanske undergroundförfattaren Richard Brautigan

Programmen leds av Jonas Ellerström och varar i 20 minuter. Välkomna!