Samfundet De Nios förre sekreterare och skattmästare har avlidit

19 maj 2020

Ledamöterna i Samfundet De Nio sörjer Anders R. Öhman, som avled den 9 maj 2020. Anders R. Öhman valdes in i Samfundet 1962. Året efter blev han sekreterare och skattmästare i Samfundet, två uppdrag som han innehade i mer än fem decennier. Under nästan lika lång tid var han och hustrun Veronica värdpar för Samfundets middagar på Villagatan 14 – vi minns detta umgänge som präglat av en särskild värme. Vid Anders R. Öhmans nittioårsdag tillägnades han en vänbok från Samfundet, Andersiana (2015), och när han lämnade Samfundet 2017 utsågs han till dess hedersledamot. Vi minns Anders vänsällhet och hans stora insatser för Samfundet De Nio.