Program den 12 februari: Poesisöndag

7 februari 2023

Poesisöndag på Villagatan!

Agnes Gerner, Jenny Tunedal och Lan Xu läser nya dikter på Villagatan 14, Stockholm, söndagen den 12 februari 2023 kl 15–17

På söndag eftermiddag den 12 februari kl 15–17 fylls Samfundet De Nios lokaler på Villagatan 14 av nyskriven poesi. De tre poeterna Agnes Gerner, Jenny Tunedal och Lan Xu läser ur sina nya verk efter en kort introduktion av Jonas Ellerström.

Agnes Gerner (debut 2014) har senast utgivit Blad och öron på förlaget Pamflett, där även Jenny Tunedal (debut 2003) publicerat Det här är ingen strand, medan Lan Xu nyss debuterade med den tvåspråkiga Jag är på förlaget Ellips. Samtliga dessa häften går att se som diktsviter eller långdikter, ett spännande format som de tre poeterna utnyttjar på olika sätt.

Samfundet bjuder på dryck och tilltugg, vi börjar med mingel på entréplanet varpå läsningarna börjar ca 15.30 i programrummet på souterrängnivå. Avslutande mingel till kl 17. Mycket välkomna!

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast fredag den 10 februari till Jonas Ellerström, e-post jonas(at)ellerstroms.se