Program den 10 december: Vilhelm Ekelund och mystiken

29 november 2022

Samtal mellan Simon Sorgenfrei och Jonas Ellerström på Villagatan 14 lördagen den 10 december 2022 kl 14

Vilhelm Ekelund hade stark närhet till mystiken – den form av religiositet som syftar till att låta ut­övaren komma i direkt kontakt med det gudomliga. I sin bok Det innersta hemmet. Vilhelm Ekelund och mystiken visar Patrik Hultin, litteraturvetare och utövande mystiker med rötter i zen-traditionen, hur mystiken genomsyrar Ekelunds tänkande vare sig det gäller sexualiteten eller närheten till naturen. Ekelunds självständiga exempel kan tjäna som inspirationskälla för alla i dagens samhälle som söker efter större sammanhang och förhöjd livskänsla.

Lördag den 10 december ordnar Samfundet De Nio ett samtal om Ekelund och mystiken mellan Simon Sorgenfrei, religionshistoriker vid Södertörns högskola, och Jonas Ellerström, ledamot av De Nio men också ordförande i Vilhelm Ekelundsamfundet. Samtalet äger rum lördagen den 10 december kl 14–16 i De Nios lokaler på Villagatan 14 i Stockholm, strax norr om Humlegården. Samfundet bjuder på ost och vin. Vi inleder med mingel, varpå programmet börjar 14.30.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast onsdag den 7 december till jonas[at]ellerstroms.se