Samfundet De Nio

Samfundet de Nios priser och pristagare

STORA PRISET

2024

400.000 kronor till Göran Greider
”För ett flödande författarskap mitt i samtiden med okuvlig tro på människans möjligheter.”

2023

400.000 kronor till Barbro Lindgren
”För hennes otämjda och hisnande litterära gärning för alla åldrar.”

2022

400.000 kronor till Kerstin Ekman
”För ett författarskap präglat av en levande skärpa, omistlig närvaro och storslagen humanism.”

2021

400.000 kronor till Eva Runefelt
”För en lyrisk gärning som öppnar världen och aldrig låter den bli sig lik igen.”

2020

400.000 kronor till Jan Stolpe
”För levande och lärda översättningar av litterära klassiker från tvåtusen år.”

2019

400.000 kronor till Ola Larsmo
”För ett författarskap buret av sanningslidelse, gestaltningskraft och rättvisepatos.”

2018

400.000 kronor till Gunnar D. Hansson
”För en saklig och lekfull poetisk blandkonst, full av samtal mellan tider och texter.”

2017

400.000 kronor till Agneta Pleijel
”För hennes mångåriga och engagerade insatser som berättare, dramatiker och kritiker.”

2016

300.000 kronor till Carola Hansson
”För hennes på en gång originella och i europeisk tradition förankrade berättarkonst, som med psykologisk klokhet och litterärt mästerskap ställer de eviga frågorna om människans villkor.”

2015

300.000 kronor till Sara Stridsberg
”För ett författarskap präglat av drömsk klarhet, intensiv närvarokänsla och inlevelse med de utsatta.”

2014

300.000 kronor till Kjell Westö
”För ett episkt författarskap av stor bredd och hög intensitet, i vilket ett tragiskt förflutet ger en grundton åt ett svårtytt nu”

LOTTEN VON KRÆMERS PRIS

Essäpris

2023
200.000 kronor till Ingrid Carlberg och Magdalena Gram

2022
200.000 kronor till Elisabeth Åsbrink

2021
200.000 kronor vardera till Heléne Lööw och Magnus Västerbro

2020
200.000 kronor till Ulrika Knutson

2019
200.000 kronor vardera till Anna Nordlund och Anna-Karin Palm

2018
200.000 kronor till Per Wirtén

2017
200.000 kronor till Görel Cavalli-Björkman

2016
150.000 kronor till Kristoffer Leandoer

2015
150.000 kronor vardera till Håkan Håkansson och Lena Kåreland

2014
150.000 kronor vardera till Ingeborg Nordin Hennel och Åsa Moberg

INGE JONSSONS PRIS

Till författare av sakprosa

2023
200.000 kronor till Jesper Högström och Jesper Svenbro

2022
200.000 kronor till Mikael van Reis

2021
200.000 kronor vardera till Gunnar Broberg och Ola Sigurdson

JOHN LANDQUISTS PRIS

För framhållande av en särskilt förtjänt essäist, idéhistoriker eller kritiker

2020
200.000 kronor till Ernst Brunner

2019
200.000 kronor vardera till Ulrika Milles, Per Rydén och Jenny Westerström

2018
200.000 kronor till Jens Liljestrand

2017
200.000 kronor till Gunnar Wetterberg

2016
150.000 kronor till Nils Uddenberg

2015
150.000 kronor vardera till Lars Kleberg och Arne Melberg

2014
150.000 kronor vardera till Hans Henrik Brummer och Carl-Johan Malmberg

KARL VENNBERGS PRIS

Till en ung diktare

2024
150.000 kronor vardera till Hanna Hallgren och Johan Jönson

2023
150.000 kronor vardera till Sara Gordan och Maxim Grigoriev

2022
150.000 kronor till Helena Eriksson

2021
150.000 kronor vardera till Petter Lindgren och Håkan Sandell

2020
150.000 kronor vardera till Erik Bergqvist och Tommy Olofsson

2019
150.000 kronor till Jila Mossaed

2018
150.000 kronor till Rolf Aggestam

2017
150.000 kronor till Henrika Ringbom

2016
100.000 kronor till Lasse Söderberg

2015
100.000 kronor till Bengt Ohlsson

DE NIOS VINTERPRIS

2024
100.000 kronor vardera till Annelie Bränström-Öhman, Peter Lucas Erixon, Pär Hansson, Pamela Jaskoviak, Kennet Klemets, Andreas Lundberg och Niklas Schiöler

2023
100.000 kronor vardera till Erik Andersson, Mikael Berglund, Athena Farrokhzad och Carina Rydberg

2022
100.000 kronor vardera till Tatjana Brandt, Örjan Gerhardsson, Jasim Mohamed, Marie Norin och Ingrid Svensson

2021
100.000 kronor vardera till Linda Boström Knausgård, Stefan Jonsson, Helga Krook och Lina Wolff

2020
100.000 kronor vardera till Håkan Andersson, Josefin Holmström och Sven Olov Karlsson

2019
100.000 kronor vardera till Ralf Andtbacka, Elise Karlsson, Monica Lauritzen, Jörgen Lind, Andrea Lundgren och Ingela Strandberg

2018
100.000 kronor vardera till Lotta Olsson och Jenny Tunedal.

2017
100.000 kronor vardera till Catharina Gripenberg, Kerstin Norborg och Elisabeth Rynell

2016
75.000 kronor vardera till Jonas Brun, Helena Granström och Aino Trosell

2015
75.000 kronor vardera till Peter Cornell, Anna-Karin Palm och Jerker Virdborg

2014
75.000 kronor till Johannes Anyuru

STINA ARONSONS PRIS

2024
150.000 kronor vardera till Jonas Hassen Khemiri och Mirja Unge

2023
150.000 kronor vardera till Susanna Alakoski och Torbjörn Flygt

2022
150.000 kronor till Anna Sanvaresa Jörgensdotter

2021
150.000 kronor vardera till Inger Edelfeldt och Magnus Florin

2020
150.000 kronor vardera till Anneli Jordahl och Karolina Ramqvist

2019
150.000 kronor till Monika Fagerholm

2018
150.000 kronor till Lars Jakobson.

2017
150.000 kronor till Åke Smedberg

2016
100.000 kronor till Per Odensten

2015
100.000 kronor till Kerstin Strandberg

2014
100.000 kronor till Björn Ranelid

SÄRSKILT PRIS

2023
150.000 kronor vardera till Carina Burman och Birgitta Holm

2022
100.000 kronor vardera till Jan Olov Ullén och Nils-Åke Hasselmark

2021
200.000 kronor till Kjell Johansson

2020
100.000 kronor till Dick Claésson

2019
150.000 kronor till Göran Bergengren, 100.000 kronor vardera till Gunnar Balgård, Emma Eldelin, Fredrik Hertzberg och Tuva Korsström

2018
125.000 kronor till Björner Torsson, 100.000 kronor till Line Ekdahl och Eric Fylkeson

2017
125.000 kronor till Claes Andersson, 200.000 kronor till Lotta Lotass, 100.000 kronor vardera till Clemens Altgård och Anders Hallengren

2016
50.000 kronor till Johan Beck-Friis, 100.000 kronor till Maria Küchen, 50.000 kronor till Pia-Kristina Garde 2015 75.000 kronor till Lars Ahlbom, 100.000 kronor till Björn Berglund

2014
150.000 kronor till Eva Ström, 150.000 kronor vardera till Magnus Hedlund och Bodil Malmsten, 100.000 kronor till Jonas Modig

ÖVERSÄTTARPRISET

2021
100.000 kronor till Malte Persson

2020
100.000 kronor till Jesper Högström och Ulla Roseen

2019
100.000 kronor till Inger Johansson och Jan Henrik Swahn

2018
100.000 kronor till Lena Fries-Gedin och John-Henri Holmberg

2014
100.000 kronor till Aimée Delblanc

ANDERS OCH VERONICA ÖHMANS PRIS

2022
100.000 kronor till Jan Bruér

2021
100.000 kronor till Märta Ramsten

2014
100.000 kronor till Camilla Lundberg

JULPRISER

2023
50.000 kronor vardera till Emil Boss, Lyra Ekström Lindbäck, Aya Kanbar, Jesper Larsson, Kurt Levlin, Axel Lindén, Johan Natt och Dag-Ranghusen, Mickaela Persson, Agneta Rahikainen, Channa Riedel, Sanna Samuelsson, John Sjögren och Marie Tonkin

2022
50.000 kronor vardera till Jimmy Alm, Sofia Dahlen, Crister Enander, Thomas C. Ericsson, Maja Larsson, K. Sivert Lindberg, Sorin Masifi och Negar Naseh

2021
50.000 kronor vardera till Elnaz Baghlanian, Andreas Björsten, Balsam Karam, Malin Lindroth, Pooneh Rohi, Dag Thelander och Anders Wahlgren

2020
50.000 kronor vardera till Johanna Boholm, Henry Bronett, Ola Engelmark, Rasmus Landström, Isabella Nilsson, Peter Sandström, Felicia Stenroth, Nalle Valtiala och Heidi von Wright

2019
50.000 kronor vardera till Alva Dahl, Magnus Linton, Peter Mickwitz, Maja Thrane, Nina Wähä och David Zimmerman

2018
50.000 kronor vardera till Tatjana Brandt, Lina Hagelbäck, Alexander Mahmoud, Helene Rådberg, Burcu Sahin och David Väyrynen

2017
50.000 kronor vardera till Celia B. Dackenberg, Klaus Fischer, Marit Furn, Agnes Lidbeck, Aleksander Motturi, Malin Nord, Isabelle Ståhl och Måns Wadensjö

2016
30 000 kronor vardera till Sara Beischer, Olivia Bergdahl, Mikael Berglund, Elis Burrau, Jonas Gren, Eija Hetekivi Olsson och Thom Lundberg

2015
30.000 kronor vardera till Mattias Alkberg, Rolf Almström, Görgen Antonsson, Augustin Erba, Tove Folkesson, Agnes Gerner, Johan Heltne, Elise Karlsson, Lina Sjöberg, Stina Stoor.

2014
30 000 kronor vardera till Therese Bohman, Carl-Michael Edenborg, Lotta Lundberg, Hanna Nordenhök, Jayne Svenungsson och Per-Eric Söder

ASTRID LINDGRENS PRIS

2019
200.000 kronor till Sonja Svensson

Extra Vårbelöningar

2020

25.000 kronor till Bengt Berg, Olivia Bergdahl, Bengt O. Björklund, Andreas Björsten, Ida Börjel, Tove Folkesson, Camilla Hammarström, Ninni Holmqvist, Gabriella Håkansson, Ulrika Knutson, Ia Lind, Per Lindberg, Petter Lindgren, Erik Lindman Mata, Cilla Naumann, Malin Nord, Annika Norlin, Malte Persson, Elisabeth Rynell, Håkan Sandell, Madeleine Schantz, Ragnar Strömberg, Andrzej Tichý, Jens Åberg

Här finns en lista över samtliga pristagare sedan Samfundet grundades.