Samfundet De Nio

NÅGRA PRISER OCH UTMÄRKELSER

1990: Albet Bonniers stipendiefond för yngre ochn nyare författare
1995: Sveriges Radios Lyrikpris
2001: Dan Andersson-priset
2006: Eyvind Johnsonpriset
2008: Ivar Lo-priset
2011: Karl Vennbergs pris
2022: Wener Aspenströmpriset
2022: Torgny Segerstedts frihetspenna
2023: Gerhard Bonniers essäpris