Översättarpriser och julpriser

17 december 2019

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

Översättarpris:

100 000 kronor vardera till:

Inger Johansson och Jan Henrik Swahn

Julpriser:

50 000 kronor vardera till:

Alva Dahl, Magnus Linton, Peter Mickwitz, Maja Thrane, Nina Wähä och David Zimmerman