Översättarpris till Jesper Högström och nio julpriser

17 december 2020

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

 Översättarpris, 100 000 kronor till:

Jesper Högström

 

Julpriser, 50 000 kr vardera till:

Johanna Boholm

Henry Bronett

Ola Engelmark

Rasmus Landström

Isabella Nilsson

Peter Sandström

Felicia Stenroth

Nalle Valtiala

Heidi von Wright