Nya priser

11 december 2018

SamfundetDe Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

Särskilt pris om 100 000 kronor vardera till Lina Ekdahl, Eric Fylkeson och Börje Lindström

Översättarpris om 100 000 kronor vardera till Lena Fries-Gedin och John-Henri Holmberg

 Julpriser om 50 000 kronor vardera till Tatjana Brandt, Lina Hagelbäck, Alexander Mahmoud, Helene Rådberg, Burcu Sahin och David Väyrynen