Nya priser utdelade i mars

15 mars 2022

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

Stina Aronsons pris: 150 000 kr till

Anna Sanvaresa Jörgensdotter

 Karl Vennbergs pris: 150 000 kr till

Helena Eriksson

 De Nios Vinterpris: 100 000 kr vardera till

Tatjana Brandt
Örjan Gerhardsson
Jasim Mohamed
Marie Norin
Ingrid Svensson

 Anders och Veronica Öhmans pris: 100 000 kr till

Jan Bruér