Nya priser från Samfundet De Nio

27 februari 2019

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

Astrid Lindgrens pris: 200 000 kr till

Sonja Svensson

Stina Aronsons pris: 150 000 kr till

Monica Fagerholm

Karl Vennbergs pris: 150 000 kr till

Jila Mossaed

Särskilt pris: 150 000 kr till

Göran Bergengren

De Nios Vinterpris: 100 000 kr vardera till

Ralf Andtbacka

Elise Karlsson

Monica Lauritzen

Jörgen Lind

Andrea Lundgren

Ingela Strandberg