Nya priser

3 oktober 2019

Samfundet De Nio delar varje höst ut två stora priser till författare av sakprosa, Lotten von Kræmers pris och John Landquists pris. I år har priserna vid Samfundets sammanträde i september utdelats enligt följande:

 Lotten von Kræmers pris – 200 000 kronor vardera till

Anna Nordlund
Anna-Karin Palm

John Landquists pris – 200 000 kronor vardera till

Ulrika Milles
Per Rydén
Jenny Westerström

Därutöver har samfundet utdelat Särskilda belöningar om 100 000 kronor vardera till

Gunnar Balgård
Emma Eldelin
Fredrik Hertzberg
Tuva Korsström