Litteratur och konst på Villagatan 27–28 maj

22 maj 2023

Helgen den 27–28 maj blir det fullt festivalprogram i Samfundet De Nios lokaler och trädgård på Villagatan 14 i Stockholm. I trädgården har konstnärsgruppen South east / south west gjort en fullskalig installation kring vilken olika mindre litterära, musikaliska och konstnärliga program utspelar sig (se tidsschema nedan!) Inne i huset blir det lyriska program med Gunnar Harding och hans nya diktsamling lördagen den 27, och med Marianne Sandels och Olle Thörnvall som samtalar om provensalsk trubadurpoesi söndagen den 28. Dessa två program kräver föranmälan på grund av begränsat antal platser; att besöka den till konstverk förvandlade villaträdgården går bra när som helst!

Program för helgen:

Lördag 27 maj

Utställningen and the sun changes place av konstnärsgruppen South east / south west, som består av Torbjörn Johansson och Daniela Hedman, öppnar kl 14 i trädgården och pågår fram till kl 18. Kl 15 inviger Jonas Ellerström utställningen.

Kl 15.30 och kl 16 spelar musikern Isak Hedtjärn i trädgården, och därefter samlas de som anmält sig i programrummet inne i huset för att lyssna till Gunnar Harding läsa dikter ur sin nya samling Minnen från glömskans städer. Läsningen inleds med ett samtal mellan författaren och Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio. Obs att anmälan är obligatorisk och ska göras senast fredagen den 26 maj till jonas(at)ellerstroms.se

Söndag 28 maj

Utställningen öppnar kl 12, då solen börjar lysa in i trädgården.

Kl 15 blir det ett samtal om provensalsk trubadurpoesi inne i huset (anmälan krävs, görs senast fredag till jonas(at)ellerstroms.se) mellan översättarna och författarna Marianne Sandels och Olle Thörnvall under ledning av Jonas Ellerström. Samtalet kommer inte minst att handla om trubaduren Jaufre Rudel och hans verkliga eller drömda älskade dam i fjärran – om det paret har Thörnvall skrivt boken Fjärran kärlek, fjärran land, som har release denna pingstdag i hänryckningens tid och trubadurmånaden maj.

Kl 17 avslutas utställningen and the sun changes place och konst- och litteraturhelgen hos Samfundet De Nio på Villagatan.

* * *

Tidsschema för utställningen and the sun changes place

Lördag 27 maj, kl 14–18:00
14:00 Solen kommer
14:00 Montering av färger och projekt
15:00 Invigning av Jonas Ellerström
15:30 Isklot tillsammans med Isak Hedtjärn
16:00 Ljuset snurrar sakta med Isak Hedtjärn
17.00 Marockorosor, väntande
17:30 Stilla nerplock av färger och projekt

Söndag 28 maj, kl 13-17:00
13:00 Solen kommer
13:00 Montering av färger och projekt
14:00 Isklot, återstoden
14:30 Ljuset snurrar sakta
15:00 Marockorosor, väntande
16:30 Stilla nerplock av färger och projekt