Litterär salong den 23 oktober

10 oktober 2023

Samfundets ordförande Anna Williams,  professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, samtalar med bibliotekarien och litteraturforskaren Gunnel Furuland om hennes nya bok Stigarna i prosans storskog. Författaren Irja Browallius från 1930-tal till 1960-tal. Detta sker på Villagatan 14, Stockholm, måndagen den 23 oktober 2023 kl 18.30–21.00. Samtalet modereras av Jonas Ellerström.

Irja Browallius (1901–1968) hör till de många, inte minst kvinnliga, författare som behandlats omilt av litteraturhistorien – eller kanske rättare sagt alltför lättvindigt glöms bort i en tid som diskuterar kanon men glömmer att en genuin historieskrivning måste ha bredd och djup. Browallius, ledamot av Samfundet De Nio mellan 1941 och 1949 och mottagare av dess Stora pris 1952, publicerade 26 böcker mellan 1934 och 1967 och räknades allmänt som en av de viktiga svenskspråkiga prosaisterna. Hon var en realist med Dostojevskij och Flaubert som förebilder och med sina miljöer huvudsakligen förlagda till den närkiska landsbygd där hon hamnat som lärare. Nu har Gunnel Furuland gjort en vacker insats för att Irja Browallius verk ska kunna leva vidare, och ni är mycket välkomna att lyssna till vad hon har att säga om författaren och personen.

Samfundet bjuder på dryck och tilltugg efter samtalet.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 30 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast söndag den 22 oktober till Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se