Litterär salong den 19 november

7 november 2023

Söndagen den 19 november 2023 kl 15.00–18.00 samtalar Kerstin M Lundberg, Göran Sommardal och Marie Lundström i Samfundet De Nios lokaler på Villagatan 14, Stockholm,  under rubriken

DEN RADIOAKTIVERADE TEXTEN

om vad som händer med litteraturen – poesi, prosa, dramatik, essäistik, kritik – när den lyfts från den tryckta sidan och på radiovågor skickas ut i världen. Vilka möjligheter erbjuder etermediet, vilka nya former och hybrider kan uppstå, hur förändras vår upplevelse av den nu radioaktiverade texten? Samtalet leds av Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio.

Välkomna till Villagatan 14! Vi inleder med mingel, dryck och tilltugg, varpå samtalet inleds ca 15.30. Det beräknas vara ca 45 minuter, varefter publiken har möjlighet att ställa frågor och göra reflektioner. Så återupptas minglet, men kl 18 ska lokalerna vara tömda och diskmaskinen fylld. Diskreta uppbrottssignaler kommer att ljuda.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast fredag den 17 november till Jonas Ellerström, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se