LItterär salong den 18 mars med Helene Rådberg

7 mars 2023

På lördagseftermiddagen den 18 mars kl 14–16 förvandlas Samfundet De Nios lokaler på Villagatan 14 till litterär salong. Då samtalar samfundets ordförande Anna Williams, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, med författaren Helene Rådberg om hennes senaste bok, romanen Kvinnorörelse. Samtalet modereras av Jonas Ellerström.

Rådbergs bok, baserad på hennes mormorsmors levnadshistoria, berättar om kvinnors kamp för jämställdhet och bildning under decennierna närmast före förra sekelskiftet. De organisationer som står i centrum är Frälsningsarmén och den socialdemokratiska arbetarrörelsen. ”Det är oerhört skickligt skrivet. Boken upprättar, utan sentimentalitet, ett äreminne över de som en gång banade väg för demokrati och jämställdhet. Kvinnorörelse ger också en viktig påminnelse om att demokrati alltid behöver vårdas.” BTJ, Ann Öhrberg

Samfundet bjuder på dryck och tilltugg efter samtalet, som börjar strax efter kl 14.00.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 30 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast torsdag den 16 mars till Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio, e-post jonas(at)ellerstroms.se