Litterär salong den 14 februari

5 februari 2024

Samfundet De Nio inbjuder till sitt första program för året 2024, en litterär salong med Maria Ehrenberg och Magnus William-Olsson i De Nios lokaler på Villagatan 14, Stockholm, onsdagen den 14 februari 2024 kl 19.00–21.00. Rubriken är

Biblioteken och skönlitteraturen

och under den kommer Maria Ehrenberg, tidigare bibliotekschef i Hallands län, och författaren och kritikern Magnus William-Olsson att diskutera vilken skönlitteraturens position är idag på folkbiblioteken och på vilka sätt biblioteken kan fungera som en plats och kanal för kvalificerad litteraturbedömning och dito information. En praktisk erfarenhet erbjuder samarbetet mellan Varbergs bibliotek och Kritiklabbet, från vilket de båda har förstahandserfarenhet. Samtalet leds av Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio.

Välkomna till Villagatan 14! Kvällen inleds med mingel, ost och vin, varpå samtalet tar sin början kl 19.30 och beräknas hålla på en timme. Fritt fram för frågor och inspel från er i publiken: detta är avgörande frågor för litteraturen i samhället av idag.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast tisdag den 13 februari till Jonas Ellerström, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se