Litterär salong den 10 november

1 november 2022

Dikten, livet och hjärtat

Anna Williams samtalar med Elisabeth Mansén om sin nyutkomna
biografi över Lotten von Kraemer hos Samfundet De Nio,
Villagatan 14, Stockholm, torsdagen den 10 november 2022 kl
17–20

Samfundet De Nio grundades 1913 på testamentariskt förordnande av Lotten von
Kræmer (1828–1912), en av det svenska 1800-talets mest spännande gestalter. Hon
var överklassdottern som engagerade sig för kvinnosaken och fredsfrågan, hon var
en missförstådd författare som framhärdade trots stora personliga svårigheter och
som genom sitt testamente såg till att garantera överlevnaden för sina egna
framtidsinriktade idéer om ett mer demokratiskt kulturliv.

Om Lotten von Kræmer har Samfundet De Nios nuvarande ordförande Anna
Williams, professor i litteraturvetenskap i Uppsala, nu skrivit en innehållsrik och
engagerad biografi, Diktarhjärtat (Bonniers). Hon samtalar under kvällen med
Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet, som ägnat delar
av sin forskning åt samma senromantiska kulturkrets i Uppsala som Lotten von
Kræmer tillhörde.

Tiden är kl 17 till kl 20, och platsen Samfundet De Nios lokaler i huset Villagatan 14,
strax norr om Humlegården. Samfundet bjuder på ost och vin. Vi inleder med mingel,
varpå programmet börjar ca 17.30.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40. Anmälan om deltagande är
bindande och görs per email till jonas@ellerstroms.se
Sista dag för anmälan är den 8 november.