Samfundet De Nio

Litterär kalender 2024

Flera av essäerna i årets kalender utgörs av litterära porträtt: Peter Fröberg Idling om Peder Sjögren. Sara Mannheimer om Frans Kafka. Daniela Floman om tidigare opublicerade manuskript av Willy Kyrklund.

Litteraturhistoriska perspektiv öppnar sig i Jonas Ellerströms essä om Carl Jonas Love Almqvist, så även hos Olle Thörnvall, som skriver om Charles Baudelaire. Johan Svedjedal har studerat hur vintern framställs hos Gustaf Fröding, och Turhan Kaya-oglu skriver om vänskapen mellan fotografen Lütfi Özkök och den franske poeten René Char.

Den medeltida sagohjälten Grisilla och framställningen av hennes liv i litteratur, konst och musik är ämne för Claes Wahlins essä. Magnus Bergh skriver om Birger Sjöberg och Maria Küchen har samlat intryck från en resa till Yttre Hebriderna. Marit Furn visar hur det ur ett felslaget försök att skriva en historisk roman kan stiga en skarp och dråplig text.

Jan Stolpe har översatt ett stycke om Prometheus, skrivet av den grekiske satirikern Lukianos.

Med dikter och prosastycken bidrar Elisabeth Hjorth, Kennet Klemets, Malin Nord, Mickaela Persson, Niklas Rådström, Sogand Sasanpour och Steve Sem-Sandberg.

I årets antologi finns ett block med dikter tillkomna under mycket svåra omständigheter. När koncentrationslägret Theresienstadt tömdes 1945 fann man hundratals dikter och anteckningar som skrivits av barn och ungdomar. Ett antal av dikterna publicerades på engelska och Marianne Eyre har gjort ett knippe översättningar till svenska av dessa.

Samfundet De Nios Stora pris 2023 tilldelades Barbro Lindgren med motiveringen ”För hennes otämjda och hisnande litterära gärning för alla åldrar”. Kalendern avslutas med ett porträtt av pristagaren, signerat Madeleine Gustafsson, som under rubriken ”Det svåra enkla” återger ett besök hos Lindgren i byn Glömminge på Öland.

Samfundet har bjudit in konstnären Eva Mossing Larsen för att tillsammans med vår formgivare Elsa Wohlfahrt Larsson skapa kalenderns omslag. Även flera av inlagans illustrationer bär Mossing Larsens signatur.

Formgivare har varit Elsa Wohlfahrt Larsson, korrekturläsare Annika
Hultman Löfvendahl och bildredaktör Martina Mälarstedt.