Samfundet De Nio

Litterär kalender 2022

Samfundet De Nios litterära kalender 2022 öppnas med en prosalyrisk text av Balsam Karam. Därefter följer en essä av Malin Nord, som skriver en tårarnas kulturhistoria. En annan text som ligger det självbiografiska nära är Johanna Ekströms, som handlar om skönhet och hur utseendets parametrar växlar under vuxenblivandet. Ytterligare en självbiografisk text får vi av Niklas Qvarnström, där han i sitt minnesarbete gör flera oväntade upptäckter, bland annat kommer ett intressant brev i dagen.

Vi har till den här kalendern bett tre författare att skriva om musik. Erik Wallrup har skrivit en essä om tonsättaren Joseph Martin Kraus. Camilla Lundberg skildrar kreativa men komplicerade möten mellan W.H. Auden och samtida musiker. Och Ellen Sundberg berättar om sitt arbete med att tonsätta Bodil Malmstens poesi.

Svensk prosa ägnas flera långa essäer: Magnus Bergh skriver om Klas Östergrens författarskap, Claes Wahlin om Christer Erikssons och Björn Kohlström om Rut Hillarps. Katharina Leibrings och Johan Svedjedals litteratursociologiska namnstudie handlar om en annan stor prosaist, Moa Martinson, som blivit förnamn med sina läsare. Anna Williams skriver om Helene Rådbergs Mammajournalerna, en bok som söker skildra en moders självmord ur dagbokens, sjukjournalens och intervjuns olika perspektiv.

För årets lyriska inslag svarar fem poeter: Nina Burton, Lina Hagelbäck, Andreas Lundberg, Ulrika Revenäs Strollo och Lasse Söderberg. Till det lyriska blocket anknyter även Lennart Sjögren, som i sin essä skriver om poeten Per Helge. Mellan romersk poesi och konstnären Botticelli slår Gunnar Harding en bro med sin essä om ”Primavera”, ett av den italienska renässansens mästerverk.

Ett stycke ur Samfundet De Nios historia lyfts fram av Jonas Ellerström och Åsa Warnqvist. Tillsammans presenterar de Astrid Lindgrens prisförslag från hennes år som ledamot i Samfundet.

*

Samfundet De Nios Stora pris 2021 tilldelades Eva Runefelt med motiveringen ”för en lyrisk gärning som öppnar världen och aldrig låter den bli sig lik igen”. Kalendern avslutas med ett samtal mellan pristagaren och John Swedenmark, där de diskuterar Runefelts författarskap på djupet.

*

Till årets kalender har Samfundet bjudit in konstnären Martin Ålund för att i samarbete med formgivaren Elsa Wohlfahrt Larsson skapa kalenderns omslag. Även flera av inlagans illustrationer bär Ålunds signatur.

Magnus Halldin har varit redaktör för kalendern, som är formgiven av Elsa Wohlfahrt Larsson och korrekturläst av Annika Hultman Löfvendahl. Bildredaktör har varit Martina Mälarstedt.