Samfundet De Nio

Litterär kalender 2016

Kalendern inleds av Peter Cornell, som behandlar tungomålstal och tolkning, med särskilt fokus på den litterära europeiska modernismen.Eva Ströms essä handlar om den komplicerade vänskapen mellan författarna James Joyce och Oliver Gogarty – förebilden till Buck Mulligan i Ulysses. Lars Gustafsson skriver i sin essä om utvecklingen av optiska telegrafer och presenterar insikter om språk, tid och rum.

arrow_down

Öppna