Julpriser till 13 författare

22 december 2023

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela Julpriser om 50 000 kr vardera till följande personer:

Emil Boss
Lyra Ekström Lindbäck
Jesper Larsson
Kurt Levlin
Axel Lindén
Aya Kanbar
Johan Natt och Dag-Ranghusen (tidigare Johan Kling)
Mickaela Persson
Agneta Rahikainen
Channa Riedel
Sanna Samuelsson
John Sjögren
Marie Tonkin