Inge Jonsson har avlidit

2 februari 2020

Inge Jonsson avled den 31 januari 2020. Han valdes in i Samfundet De Nio 1976 och var dess ordförande 1986-2019, innan han avgick av hälsokäl i slutet av 2019. Ledamöterna i Samfundet sörjer en avhållen vän och ledamot.

Omedelbart efter Inge Jonssons avgång tilldelades han Samfundets medalj i guld. Motiveringen lyder:

”För hans insatser inom Samfundet De Nio och därmed för den svenska litteraturen.”

Vid Samfundets sammanträde den 4 december valdes Anna Williams till ny ordförande.