Höstfest och litterär salong den 9 september: Samtal om kinesisk poesi med Göran Sommardal och Bo Ranman

1 september 2022

Uppdatering: Tyvärr är det nu fullbokat!

Poesi, vin och talet nio har språkliga förbindelser i kinesisk kultur, liksom den
nionde dagen i den nionde månaden har en särskild folklig-historisk betydelse. Vad
kunde vara lämpligare än att starta en lekfull motsvarighet till de kinesiska
högtidligheterna hos Samfundet De Nio här i Norden? Sagt och gjort.
Den nionde september 2022 kl 18 är ni inbjudna till Villagatan 14 för att inleda denna nya
tradition, en kombinerad höstfest och litterär salong. Är vädret gynnsamt inleder vi i
trädgården, annars inomhus som vanligt. Två kunniga och erfarna personer är
särskilt inbjudna, nämligen

– poeten, radiomannen och sinologen Göran Sommardal, som inleder med att
berätta om ordet nio och dess olika betydelser i kinesiskan
och

– författaren och förläggaren Bo Ranman, som samtalar med Jonas Ellerström om
sitt liv i buddhismens tecken och sina tolkningar av kinesisk och japansk zen-poesi

Tiden är kl 18 till kl 21, och platsen samfundets lokaler i huset Villagatan 14, strax
norr om Humlegården. Samfundet De Nio bjuder på ost och vin. Vi inleder med
mingel (i bästa fall i trädgården som sagt), varpå programmet inleds ca 18.30.
Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40. Anmälan om deltagande är
bindande och görs per email till jonas(at)ellerstroms.se Sista dag för anmälan är
den 7 september.

Hjärtligt välkomna till höstfest och litterär salong på Villagatan 14 den nionde dagen i
den nionde månaden år 2022 enligt vår tideräkning!

Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio