Samfundet De Nio

Stol nr 8

Innehas sedan 1999 av Madeleine Gustafsson
f. 1937, författare, kulturskribent

Ulla Isaksson (1916-2000)

Författare, 1973-99 (utträdde 1999)

Astrid Lindgren (1907-2002)

1963-73 (flyttad till stol nr 1)

 

 

Sara Lidman (1923-2004)

Författare, 1955-63 (avgått 1963)

Marika Stiernstedt (1875-1954)

Författare, 1918-54

Anna Maria Roos (1862-1938)

Författare, 1913-18 (utträdde 1918)